Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir? Tedavisi Nedir?

01.05.2021
860
Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir? Tedavisi Nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk;

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), anksiyeteye neden olan bir akıl hastalığıdır. OKB’si olan kişilerde kontrol edilemeyen takıntılar (korkular, düşünceler veya dürtüler) vardır. Zorlama denilen tekrarlayan eylemlerle kaygıyı azaltmaya çalışırlar. OKB, sıkıntıya neden olur ve normal yaşamı engeller. Bilişsel-davranışçı terapi ve ilaçlar yardımcı olabilir.

Obsesif kompulsif bozukluk nedir?

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kronik (uzun süreli) bir anksiyete hali olan bir akıl hastalığıdır. İnsanları sürekli tekrarlanan takıntı ve zorlama döngüsüne hapseder:

 • OKB takıntıları: OKB’si olan kişilerin kontrol edemedikleri tekrarlayan ve üzücü korkuları veya dürtüleri vardır. Bu takıntılı düşünceler yoğun kaygıya neden olur.
 • OKB kompulsiyonları : Obsesyonları ve kaygıyı kontrol etmek için OKB’si olan insanlar belirli davranışlara, ritüellere veya rutinlere yönelirler. Bunu defalarca yapıyorlar. Bu zorlayıcı davranışları gerçekleştirmek istemiyorlar ve onlardan zevk almıyorlar. Ama takip etmeleri gerektiğini veya kaygıları daha da kötüleşecek gibi hissederler. Ancak zorlantılar yalnızca geçici olarak yardımcı olur. Takıntılar kısa sürede geri gelir ve dürtülere dönüşü tetikler. Bu döngü, sürekli bir endişe döngüsüne yol açar.

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) kimlerde görülür?

Herkes bir noktada takıntı ve zorlama yaşar. Örneğin, sobayı veya kilitleri ara sıra iki kez kontrol etmek yaygındır. Bazı insanlar da temiz şeyleri sever. Ancak OKB daha aşırıdır. Bir kişinin gününün saatlerini alabilir. Normal hayatın ve faaliyetlerin önüne geçer.

OKB, nüfusun yaklaşık% 1’ini etkileyen oldukça yaygındır. Her ırktan, geçmişten ve her iki cinsiyetten insanlar arasında olur. Genellikle insanlar daha gençken, çocukluktan erken yetişkinliğe kadar başlar.

BELIRTILER VE NEDENLER

Obsesif kompulsif bozukluğa ne sebep olur?

Bilim adamları OKB’ye neyin sebep olduğunu tam olarak anlamıyorlar. Bazı faktörler veya olaylar, bir kişinin durumu geliştirme şansını artırabilir veya bir OKB atağına neden olabilir:

 • Taşınma, evlenme veya boşanma veya yeni bir okula veya işe başlama gibi yaşam koşullarındaki değişiklikler.
 • Sevilen birinin ölümü veya başka bir duygusal travma.
 • Kötüye kullanım tarihi.
 • Hastalık (örneğin grip olursanız, mikropları takıntı haline getirme ve kompülsif olarak yıkama döngüsü başlatabilirsiniz).
 • Beyinde zihinsel dengeyi koruyan doğal bir madde olan düşük serotonin seviyeleri.
 • Beynin bölgelerinde aşırı aktivite.
 • İş veya okuldaki sorunlar.
 • Önemli bir ilişkiyle ilgili sorunlar.

Obsesif kompulsif bozukluğun belirtileri nelerdir?

OKB’nin semptomları, normal aktivitelere müdahale eden obsesyon ve kompulsiyonlardır. Örneğin, semptomlar çoğu zaman işe zamanında başlamanızı engelleyebilir. Veya makul bir süre içinde yatağa hazırlanmakta güçlük çekebilirsiniz. OKB’si olan bir kişi bir sorunu olduğunu biliyor olabilir ama duramaz.

Takıntılı düşüncelerin örnekleri nelerdir?

Takıntılar, yoğun kaygıya neden olan istenmeyen, müdahaleci düşüncelerdir. Örnekler şunları içerir:

 • Mikrop veya kir korkusu.
 • Başkasına zarar verme korkusu.
 • Hata yapma korkusu.
 • Halk arasında utanma korkusu.
 • Şüphe veya tiksinti duyguları.
 • Düzen, düzen, simetri veya mükemmellik ihtiyacı.
 • Sürekli güvence ihtiyacı.
 • Toplumun kabul edilemez bulabileceği cinsel düşünceler.

Zorlayıcı davranış örnekleri nelerdir?

Zorlama, bir kişinin takıntılardan veya endişeden kurtulmak için yaptığı eylemlerdir. Örnekler şunları içerir:

 • Şifonyerinizdeki eşyalar gibi şeyleri çok özel bir şekilde düzenlemek.
 • Yıkanmak, temizlemek veya elleri defalarca yıkamak.
 • Kilit veya ocak gibi belirli şeyleri tekrar tekrar kontrol etmek.
 • Kişisel veya mali değeri olmayan şeyleri toplamak veya istiflemek.
 • Sürekli olarak birine zarar vermediğini kontrol etmek.
 • Diğer görevleri yaparken tekrar tekrar saymak veya belirli kelimeleri veya duaları söylemek.
 • Belirli bir sırayla yemek yemek.
 • El sıkışmayı veya kapı kolu gibi diğer insanların çok dokunduğu nesnelere dokunmayı reddetme.
 • Bir görevi belirli sayıda gerçekleştirme, örneğin bir ışık düğmesini her zaman yedi kez çevirme.

OKB’si olan kişilerde tikler de olabilir – kısa, ani, tekrarlayan hareketler veya aşağıdakiler gibi eylemler:

 • Gözlerini kırpıyorlar.
 • Homurdanma.
 • Başlarını sallamak.
 • Omuzlarını silkiyorlar.
 • Burunlarını koklamak veya boğazlarını temizlemek.

TEŞHIS VE TESTLER

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) nasıl teşhis edilir?

OKB için test yok. Bir sağlık hizmeti sağlayıcısı, size semptomlarınızı sorduktan sonra tanı koyar. Sağlayıcı, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition’da ( DSM-V ) açıklanan kriterleri kullanır .

İnsanlar genellikle günlük konuşmalarda “takıntılı”, “takıntılı” ve “OKB” ifadelerini çok gelişigüzel kullanırlar. Ancak DSM-V’ye göre OKB, belirli faktörlere göre teşhis edilir:

 • Kişinin takıntıları, zorlamaları veya her ikisi de vardır.
 • Takıntılar veya zorlamalar çok zaman alır (günde bir saatten fazla).
 • Takıntılar veya zorlamalar, sıkıntıya neden olur veya sosyal faaliyetlere, iş sorumluluklarına veya diğer yaşam olaylarına katılımı etkiler.
 • Semptomlara uyuşturucular, alkol, ilaçlar veya başka bir tıbbi sorun neden olmaz.
 • Belirtiler başka bir zihinsel bozuklukla (yaygın anksiyete bozukluğu , yeme bozukluğu veya beden imajı bozukluğu gibi ) açıklanmaz.

obsesif kompülsif tedavisi;

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB) için hangi tedaviler mevcuttur?

Günlük yaşamınıza müdahale eden OKB semptomlarınız varsa, bir sağlık uzmanıyla konuşmalısınız. Akıl hastalığı konusunda özel olarak eğitilmiş bir profesyonel birkaç strateji önerebilir:

 • Bilişsel-davranışçı terapi (BDT) : Bilişsel-davranışçı terapi , bir tür psikoterapidir. Düşüncelerinizi ve duygularınızı incelemenize ve anlamanıza yardımcı olacak bir terapistle konuşacaksınız. Birkaç seansta, BDT, olumsuz alışkanlıkları durdurmanıza, belki de onları daha sağlıklı başa çıkma yollarıyla değiştirmenize yardımcı olabilir.
 • İlaçlar : Serotonin geri alım inhibitörleri (SRI’ler), seçici SRI’ler (SSRI’lar) ve trisiklik antidepresanlar olarak adlandırılan ilaçlar yardımcı olabilir. Serotonin seviyelerini yükseltirler. Örnekler arasında klomipramin , fluoksetin , fluvoksamin , paroksetin ve sertralin bulunur .
 • Maruz kalma ve tepki önleme (EX / RP): Bu terapi ile kaygıya neden olan şeyi yaparsınız. Sağlık hizmeti sunucusu daha sonra bir zorlama ile yanıt vermenizi engeller. Örneğin, sağlayıcı sizden kirli nesnelere dokunmanızı isteyebilir, ancak daha sonra ellerinizi yıkamanızı durdurabilir.

BDT ve ilaçlar OKB için işe yaramazsa ne olur? OKB, BDT’ye ve ilaca yanıt vermezse, bir sağlık hizmeti sağlayıcısı şu terapilerle ruh halini, özellikle depresyonu iyileştirmeye çalışabilir:

 • Elektrokonvülsif terapi (ECT): Elektrokonvülsif terapi , başa takılan elektrotları kullanır. Bu teller beyne elektrik şoku verir. Şoklar, beynin yararlı kimyasallar salmasına yardımcı olan küçük nöbetlere neden olur.
 • Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS): Transkraniyal manyetik stimülasyon , kafaya yerleştirilmiş manyetik bir cihaz kullanır. Beyne elektriksel uyarılar sağlar. Dürtüler beynin ruh halini iyileştirdiği bilinen kimyasalları serbest bırakmasına neden olur.

Sağlayıcınız, OKB’yi tedavi etmek ve diğer OKB tedavilerinin yararlılığını iyileştirmek için farkındalık kullanmanızı önerebilir .

ÖNLEME

Obsesif kompulsif bozukluğu (OKB) önleyebilir miyim?

OKB’yi önleyemezsiniz. Ancak erken teşhis ve tedavi, semptomlarını ve yaşamınız üzerindeki etkilerini azaltmanıza yardımcı olabilir.

Sağlık uzmanımla obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hakkında ne zaman konuşmalıyım?

Takıntılarınız veya dürtüleriniz varsa sağlık uzmanınızla konuşun. Şunlardan bahsettiğinizden emin olun:

 • Ne sıklıkla semptomlarınız var?
 • Ne kadar sürüyorlar.
 • İşe ya da sosyal aktivitelere geç kalmanızı sağlarlar.
 • Kaygı nedeniyle sosyal durumlardan kaçıp kaçmadığınız.
 • Başa çıkmak için uyuşturucu veya alkol kullanıp kullanmadığınız.
 • Semptomların hayatınızı nasıl etkilediği konusunda sağlık uzmanınıza karşı dürüst olun. Sağlayıcınız durumun sizi nasıl etkilediğini anladığında tedaviler daha etkilidir.

Uzmanından bir not

OKB kendiliğinden geçmez, bu nedenle sağlık uzmanınızla belirtileriniz hakkında konuşun. Herhangi bir takıntı ve zorlama ve bunların hayatınızı nasıl etkilediği konusunda dürüst olun. BDT ve ilaçlar semptomlarınızı kontrol etmeye yardımcı olabilir, böylece çalışabilir, sosyal aktivitelerin tadını çıkarabilir ve daha üretken hissedebilirsiniz.

Sizin takıntılarınız neler yorumda buluşalım (:

REKLAM ALANI
YAZAR BİLGİSİ
morruj
Merhaba,2020 sonlarında başlayan bu serüvenimizde sizler için en net araştırmalarımızla hizmet vermeyi hedefleyen en yeni nesil kadın sitesi olarak, kuruluşun yöneticisidir.
YORUMLAR

 1. Hande dedi ki:

  Benimde hep hata yapma korkum var nasıl yeneceğimi bilemiyorum

haberler, sağlık, fitnes,kadın sitesi,kadın portalı